TSP012 – SOIL ANALAZER

( จัดส่งด่วนพิเศษแบบ EXPRESS ฟรี!!! )

รายละเอียดสินค้า
– เครื่องวัดความสมบูรณ์ ของดิน
– ใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบลงดินที่ต้องการวัดที่มีความชื้นเล็กน้อย
– ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ / เรียบง่ายสะดวกในการใช้
– ช่วงการวัด PH: 1-9
– ความละเอียด + – 0.5 %
– ความอุดมสมบูรณ์ แบบภาพรวม
– เป็นเครื่องมือแบบภาคสนาม
– ระบบอานาล็อค ไม่ใช้แบตเตอรี่
– วัดความสมบูรณ์ของสารอาหารในดิน แบบภาพรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ช่วงวัดจะเป็นแบบ
– ไม่มี/มีน้อย/ปานกลาง/มีมาก

รหัสสินค้า: TSP012 หมวดหมู่:

฿1,200.00 ฿550.00

Compare

รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า

TSP012 – SOIL ANALAZER

ชุดทดสอบดิน SOIL ANALAZER (ทดสอบค่า pH และธาตุ NPK ในดิน) เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับการตรวจสอบค่าความเป็น กรด-ด่าง และองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ธาตุ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ชุดทดสอบ ช่วงการทดสอบค่า pH ดินระหว่าง 1-9 pH และความละเอียดของการอ่านค่า 1pH สำหรับการทดสอบธาตุ NPK

 

SOIL ANALAZER สามารถวัดความเป็นกรดด่างของดิน (PH) สารอาหารในดิน (ระดับปุ๋ย NPK โดยรวม) เครื่องวัดดิน จะช่วยให้การคำนวณระดับสารอาหารในดินของคุณเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว เพียงปรับปุ่มเครื่องไปที่ Fertlity จะเป็นการวัดปริมาณปุ๋ยในดิน (ปริมาณปุ๋ย NPK หรือเกลือ) เนื่องจากพืชใช้สารอาหารในรูปแบบไอออน เช่น ไนโตรเจนไอออน ฟอสฟอรัสไอออน และโพแทสเซียมไอออน (NPK) วิธีการแก้ปัญหาดินเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของปริมาณสารอาหารโดยรวมในดิน (แม้ว่าจะไม่ใช่สารอาหารที่เฉพาะเจาะจง)

 

ช่วงวัดแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วง คือค่ามาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบระดับสารอาหารในดินจะอยู่ในช่วงค่าดังนี้

– Too Little หมายถึง มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอที่พืชจะนำไปใช้ได้ และอาจแสดงว่าในดินมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่ำ (Too Little = (N) น้อยกว่า 50 PPM, ฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 PPM, โปแตส (K) น้อยกว่า 50 PPM)

– Ideal หมายถึง มีปริมาณสารอาหารในดินที่เพียงพอ อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม (Ideal = ไนโตรเจน (N) 50 – 200 PPM, ฟอสฟอรัส (P) 4 – 14 PPM, โปแตส (K) 50 – 200 PPM )

– Too much หมายถึง มีปริมาณสารอาหารในดินสูงมากเกินไป ซึ่งอาจหมายถึงมีปริมาณปุ๋ยเคมีที่มากเกินไป หรืออาจมีปัญหาจากดินเค็ม อาจทำให้เกิดปัญหารากไหม้ ใบไหม้ และจุลินทรีย์ในดินตายได้ (Too much = ไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 PPM, ฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 PPM, โปแตส (K) มากกว่า 200 PPM )